بازی کودکان زیر شش سال: در حال حاضر مشکلی مشترک همه ی ما را با خود درگیر کرده است که ناگزیریم برای رفع آن بیش از پیش نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنیم.

کتابچهی پیش رو به همت انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و توسط جمعی از دانش آموختگان مددکاری اجتماعی به صورت داوطلبانه گردآوری شده است.

بر آن بودهایم تا سهمی در آسودهتر گذر کردن از بحران پیش آمده داشته باشیم. بازی کردن برای کودکان چیزی بیشتر از خوش گذرانی است. آنها با بازی کردن تمام آموخته های الزم را یاد میگیرند.

الزم است والدین عزیز بدانند کار کودک بازی و وسایل و ابزار کار او، اسباب بازی میباشد. کودک در بازی میفهمد، کنترل میکند و با رنگ و شکل ، جنس و اهمیت اشیا آشنا میشود و توانایی هایش را با دیگران مقایسه میکند.

بر محیط خود مسلط میشود و بدون آنکه ناراحت گردد میفهمد که نمیتواند خیلی چیز هارا تغییر دهد

. بازی کردن راهی برای بیان کردن احساسات کودک است و به او فرصت میدهد که هیجانات منفی خود را همچون خشم، ترس و همچنین هیجانات مثبت را مانند محبت و مهربانی نشان می دهد. با توجه به اینکه رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازی های گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی_اجتماعی ، روانی_حرکتی و شناختی او را تشکیل می دهد. ارتباط و تعامل این جنبه ها به سادگی در رفتار حرکتی کودکان مشاهده میشود. نخستین خود شناسی و خودآگاهی کودک ، شناخت بدن و حرکاتش در بازی نمود پیدا میکند.

بنابراین فعالیت های حرکتی _ادراکی کودک )خصوصا در دوره پیش از دبستان( پایه و وسیله ای برای کشف دنیای پیرامون، برقراری روابط با اشیا و تعامالت عاطفی و هیجانی است. در واقع میتوان گفت آموزش و تجربه از جمله تعامالت اجتماعی هستند که سبب تسریع رشد همه جانبه ی کودک می شوند.

همبازی شدن با کودک این فرصت را میدهد که والدین بستر رشدی کودک خود را به خوبی ایجاد کنند. دفترچه پیشرو مجموعه اول از سری بازی هایی برای گروه سنی زیر ۶ سال است که با ساده ترین و در دسترس ترین وسایل طراحی و انتخاب شدهاند و به شما والدین گرامی کمک می کند تا اوقات خوشی را کنار فرزندانتان رقم بزنید.

بازی اول :

پازل کاغذی آنچه شما نیاز دارید : کاغذ رنگی یا تصویر دستور العمل بازی : شکل های مختلف از کاغذ رنگی را برش دهید و یک تخته با طرح های متناسب با شکل های برش خورده بسازید. از کودک خود بخواهید که شکلهای برش خورده را با طرحی که در تخته وجود دارد مطابقت دهد. ایده دیگر این است که عکسهای رنگی و جذاب از یک شی ساده را از مجالت دریافت کنید. آنها را به چهار قسمت برش دهید و از فرزندتان بخواهید دوباره تصویر را به هم متصل کند. برای چالشی کردن پازل ، می توانید تصویر را به بیش از ۴ قسمت و یا حتی در شکل های نامنظم برش دهید. شما همچنین می توانید برش ها را از ۲ تصویر جدا انتخاب کنید

بازی کودکان زیر شش سال

بازی کودکان زیر شش سال

بازی دوم :

بازی تعادلی آنچه شما نیاز دارید : شال یا نوارهای رنگی دستور العمل بازی : کف اتاق فضای بازی را تمیز کنید. قسمتی از نوارچسب رو به صورت مسیر مستقیم یا منحنی شکل برای راه رفتن بچسبانید. شما می توانید از رنگ های مختلف استفاده کنید و قوانین منحصر به فردی برای چگونگی راه رفتن کودکان روی آنها داشته باشید. به عنوان مثال، اگر نوار آبی باشد، بچه ها باید یک دستشون روی دست دیگرشون باشه و راه بروند، یا اگر آن نوار سبز باشد، باید لنگان لنگان راه بروند. کودک باید قوانین را دنبال کند و تنها روی نوارهای رنگی راه برود نه روی زمین،اگر پایش از روی نوارها رد بشود از بازی خارج می شود. کودکی که بتواند کل مسیر نوارهای رنگی را بدون اینکه پایش با زمین برخورد کند طی کند برنده بازی است.

بازی کودکان زیر شش سال

بازی کودکان زیر شش سال

بازی سوم :

بازی شنوایی آنچه شما نیاز دارید : بسیاری از وسایل که دارای صدای مجزا و واضحی هستند. دستورالعمل بازی : دسته ای از وسایل با صداهای متمایز و خاص مثل شانه، بشقاب یا قابلمه، کتاب، خودکار، بطری، اسباب بازی، ساعت و غیره جمع آوری کنید. وسایل را روی میز قرار دهید و از کودک بخواهید که یک صدا یا موسیقی با آنها ایجاد کند. سپس وسایل را کنار بگذارید و از کودک بخواهید به طرف دیگر برود و یا چشم هایش را ببندد.سپس یک وسیله را انتخاب کنید و با آن صدایی ایجاد کنید.

بازی کودکان زیر شش سال

بازی چهارم :

پرتاب توپ آنچه شما نیاز دارید : چند عدد توپ کوچک، یک سطل دستورالعمل بازی : چند عدد توپ کوچک در این بازی نیاز داریم که در صورت موجود نبودن میتوانید با قرار دادن جورابها داخل هم، توپهای رنگی کوچک درست کنید . همچنین با مچاله کردن روزنامه باطله هم میشود توپهایی با شکل و اندازههای مختلف درست کرد سپس سطل را در فاصلهای معقول از کودک قرار دهید و از او بخواهید که توپهایش را به داخل سطل پرتاب کند.فاصله معقول، فاصلهای است که پرتاب توپ، آنقدرها برای کودک آسان نباشد و در عین حال، آنقدر هم دور نباشد که با غیرممکن بودن، شوق بازی را در کودک از بین ببرد.

بازی کودکان زیر شش سال

بازی پنجم :

بازی مانور موانع آنچه شما نیاز دارید : حلقه ، صندلی ها پتو، توپ بازی ، شما می توانید هر چیز دیگری را که ممکن است مفید باشد اضافه کنید. دستورالعمل بازی : یک مسیری از موانع با قوانین خاصی در مورد چگونگی انجام دادن یا چگونگی مانور در اطراف هر مانعی ایجاد کنید. به عنوان مثال، اگر یک صندلی یا یک میز وجود دارد، به بچه ها بگویید که آنها باید زیر آن سینه خیز بروند .

بازی کودکان زیر شش سال

بازی ششم :

رهبر را دنبال کنید آنچه شما نیاز دارید : فضای بازی و لیستی از فعالیت های عملی دستورالعمل بازی : یک موضوع را برای این بازی انتخاب کنید مثل فعالیت بدنی، عبارات، یا حرکات. خودتون را به عنوان رهبر معرفی کنید یا به نوبت بچه ها یکی یکی رهبر شوند، به طوری که هر کس حداقل یک بار رهبر باشد. هر بازیکن باید آنچه را که رهبر انجام می دهد انجام دهد مثل پریدن، پایکوبی کردن، کف زدن، شکلک درآوردن و غیره.

بازی کودکان زیر شش سال