انگیزه و موفقیت

اگر موفقيت را به فيزيک تشبيه کنيم ، در واقع انگيزه، انرژي است که به جسم وارد شده و آن را به حرکت وا ميدارد . تا زماني که اين انرژي تبديل يا خنثي نشود شيء به حرکت خود ادامه خواهد داد . انگيزه هم در رابطه با موفقيت همين نقش را اجرا میکند . بدین معني که شما تا زماني که انگيزه داشته باشيد حرکت ميکنيد ، و زماني که انگيزه نداشته باشيد حرکت براي شما بسيار سخت به نظر ميرسد . باور اشتباهي که در اين رابطه وجود دارد اين است که ابتدا بايد انگيزه ي زيادي وجود داشته باشد تا ما عمل کنيم. اما در واقع اين موضوع برعکس است. در واقع ما ميتوانيم براي اينکه انگيزه کسب کنيم دست به عمل بزنيم و يک قدم کوچک در آن هدف برداريم . اين قدم هرچند هم که کوچک باشد باعث ايجاد انگيزه در فرد ميشود و انرژي لازم براي انجام قدم هاي بعدي را در فرد ايجاد ميکند .

براي شروع هر کاري ما نياز به يک انگيزه ي هرچند کوچک داريم . در واقع اين انگيزه اوليه ميتواند دليل ما براي انجام آن کار باشد . اين دليل را ميتوان در ميان نيازهاي خود پيدا کنيم . هر هدفي که ما در سر مي پرورانيم يک يا چند نياز را در ما ارضا ميکند. هرقدر که يک هدف نياز بزرگتر و مهمتري را در ما پوشش دهد و ما شانس بيشتري براي تحقق آن در خود حس کنيم انگيزه ي بيشتري براي انجام آن در ما شکل ميگيرد ، و هرچه در اين مسير پيش رفته و به هدف نزديکتر ميشويم انگيزه ي ما افزايش ميابد. اما شرايط هميشه به اين شکل باقي نميماند و تغيير شرايط و پيشامد هاي مختلف باعث ميشود باور ما نسبت به شانسي که براي تحقق اين هدف براي خود قائليم تغيير کند و انگيزه ي ما کاهش و يا افزايش يابد . برای مثال اگر هدف شما خريد يک خودرو باشد ، اگر از محل کار خود اخراج شويد انگيزه ي شما کاهش ميابد . اما اگر حقوق شما افزايش يابد و يا خودروي مد نظر شما ارزان شود انگيزه شما افزايش ميابد .

در واقع شخصي که انگيزه بالاتري دارد و تلاش بيشتري ميکند در مقايسه با کسي که مهارت بالايي دارد ، شانس بيشتري براي موفقيت خواهد داشت . انگيزه ي بالا باعث ميشود که فرد انرژي بيشتري صرف هدف خود بکند و اين انرژي و تلاش است که باعث ميشود به آرامي به هدف نزديک شده و ضمن کسب انگيزه بيشتر بتوانند به مرور مهارت و تجربه بيشتري کسب کنند.

اگر زماني قصد انجام کاري را داشتيد اما نميتوانستيد آن را شروع کنيد و مدام آن را به بعد موکول ميکرديد ، بهترين راه اين است که با تلاش و فشار به خود به هر قيمتي شروع به انجام آن کنيد و قدم هاي کوچکي در اين مسير برداريد . موفقيت هاي کوچک در اين مسير به شما کمک خواهد کرد که کسب انگيزه کرده و ادامه دهيد . در آخر براي شما آرزوي موفقيت ميکنم . ” من ميتوانم ”

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

021-77911005
09104560830

انگیزه و موفقیت
انگیزه و موفقیت