انسان موجودي اجتماعي است، همين امر لزوم داشتن مهارت هاي ارتباطي را مشخص تر مي کند. مهارت هاي ارتباطي به طور کلي شامل دو نوع مهارت کلامي و غير کلامي مي شوند.

وجود اين مهارت ها در روابط بين فردي، کاري، تحصيلي و مکاتباتي بسيار ضروري هستند. مهارت هاي ارتباطي قابل يادگيري و تقويت بوده و مي توان با تمرين و آموزش آن ها را در خود تقويت کرد. اما همين ارتباطات گاهي سبب آسيب مي شوند، پس بايد درک عميقي از فرآيند ارتباطات براي موفقيت در جنبه هاي مختلف زندگي داشته باشيد. عدم برقراري ارتباط موثر با ديگران مي تواند به دلايل مختلفي چون عدم اعتماد به نفس و يا مشکلات دوران کودکي رخ دهد.

ريشه يابي ناتواني فرد در عدم برقراري ارتباط در جلسات مشاوره روانشناسي قابل بررسي است. در ادامه مطلب به بيان اهميت مهارت هاي ارتباطي و انواع آن پرداخته ايم.

مهارت هاي ارتباطي

زباعث بهبود ارتباطات بين فردي و تجاري شود، در نتيجه رضايت از زندگي نيز افزايش پيدا مي کند. اولين مرحله در ارتباط گرفتن با ديگران توليد اطلاعات و سپس پيدا کردن راهي براي رساندن اطلاعات به ديگران مي باشد.

فرآيند برقراري ارتباطات صحيح علاوه بر اطلاعات به شيوه انتقال آنها نيز بستگي دارد. هر کسي به شيوه خاصي از مهارت هاي ارتباطي براي انتقال پيام استفاده مي کند.

هر چه فرد بر ديگر مهارت هاي زندگي تسلط بيشتري داشته باشد، به شيوه بهتري مي تواند با ديگران ارتباط برقرار کند.

اهميت افزايش مهارت هاي ارتباطي در زندگي

تقويت مهارت هاي ارتباطي در شکل گيري يک ازدواج موفق، دوستي هاي پايدار، فرصت هاي شغلي بيشتر و پيشرفت در زمينه هاي مختلف نقش دارد. شما با مهارت هاي ارتباطي مي توانيد به جايگاه هاي بالاتري در زمينه کاري خود دست يابيد و به راحتي تبديل به مديري موفق و ثروتمند شويد.

از همه مهم تر اين مهارت ها در برقراري ارتباط با ديگران اعتماد به نفس شما را بالا برده و باعث مي شود ديد مثبت تري نسبت به خود داشته باشيد. افزايش مهارت هاي ارتباطي در ميان اعضاي خانواده، به ويژه در ارتباط با فرزندان به شما در شکل دهي يک خانواده سالم ياري مي رساند. براي آگاهي بيشتر از نحوه ارتباط موثر با فرزندان از مشاوره خانواده و بهبود ارتباطات در ديگر زمينه ها از مشاوره روانشناسي بهره ببريد.

انواع مهارت هاي ارتباطي کلي

1.مهارت هاي انتقال پيام

اين مهارت ها شامل مهارتهاي ارتباط کلامي و ارتباط غير کلامي مي شوند. مهارت هاي کلامي به کلمات و جملات بيان شده و ديگر اصواتي که منجر به انتقال اطلاعات و معاني مي شوند مربوط است.

مهارت هاي غير کلامي بيشتر مربوط به زبان بدن مي شوند که چگونه علاوه بر صحبت کردن با استفاده از حرکات بدني و چهره، طرز نشستن، ايستادن بر ديگران تاثير بگذاريم و در مواقعي پيامي را به آنها انتقال دهيم.

2.مهارت هاي دريافت پيام

مهارت هايي که با استفاده از آنها پيام هاي مخاطب را دريافت مي کنيم. در اين مورد مهارت هاي خوب گوش دادن، مشاهده با جزئيات و پاسخ دادن مدنظر است.

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

021-77911005
09104560830

مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی