بازی کوکان زیر شش سال شماره 16 – 20

بازی هفدهم : قایم موشک

آنچه شما نیاز دارید : ـ دستورالعمل بازی : این بازی مشابه بازی قایم موشک است. در یک جایی که پیدا کردنتون برای کودک شما آسان باشد مخفی شوید . اسم فرزندتون را صدا بزنید تا او صدای شما را دنبال کند و شما را پیدا کند. هنگامی که کودک شما را پیدا کند، به او نشان دهید که او به خوبی کار کرده است.در حالی که می خندید و او را می بوسید او را در آغوش بگیرید.

بازی هجدهم : بازی با عروسک

آنچه شما نیاز دارید : عروسک دستورالعمل بازی : برای این کار به یک عروسک یا یک اسباب بازی حیوانات نیاز دارید. به کودک خود یاد دهید که این اسباب بازی را بزرگ کند و اینکه چگونه از آنها مراقبت کند.با انجام کارهای دوست داشتنی مانند غذا دادن به اسباب بازی اش، تکان دادن آن برای خوابیدن و صحبت کردن با آن، وانمود کند.شما می توانید این فعالیت را با آواز خواندن، مانند آواز خواندن اسباب بازی با الالیی ترکیب کنید، که باعث می شود کودک شما از مهارت های موسیقی و زبانی خود استفاده کند .

بازی نوزدهم : بازی جمع کردن اشیا

آنچه شما نیاز دارید : مهره یا دکمه دستورالعمل بازی : مجموعه ای از دکمه های بزرگ، مهره های رنگی و چیزهایی که به آسانی بتوان آن ها را مرتب کرد جمع آوری،کنید. به کودک خود نشان دهید که چطور بر اساس شکل ها و رنگ ها یا اندازه ، آنها را مرتب کند. به کودک خود اجازه دهید که چیزها را خودش دسته بندی کند.بعد از اینکه اشیا را مرتب کرد یکی یکی آنها را بشمارید.

بازی بیستم : قل دادن توپ

آنچه شما نیاز دارید : توپ یا جوراب دستورالعمل بازی : از یک توپ با اندازه ای که کودک شما بتواند با هر دو دست توپ را بگیرد استفاده کنید.در دو نقطه مقابل و روبروی هم بنشینید. به آرامی توپ را به سمت کودک خود قل دهید و او را تشویق کنید که با قل دادن دوباره توپ را به شما برگرداند. همچنین میتوانید به جای قل دادن پرتاب کنید . همانطور که در این بازی پیشرفت کرد، فاصله بینتون رو افزایش بدهید این بازی مهارت های حرکتی و قدرت تمرکز کودک شما را تقویت می کند و آگاهی های بدنی را به او یاد می دهد. این فعالیت به عنوان بازی هوش کودکان بازی جذابی است.