بازی بیست و یکم :

بازی مانع بالشت آنچه شما نیاز دارید : بالشت دستورالعمل بازی : یک سری موانع را با استفاده از بالشت ایجاد کنید. ارتفاع بعضی بلند و بعضی هم کوتاه باشد. از کودکتان بخواهید سینه خیز یا به حالت چهار دست و پا یک راه عبوری از بین بالشت ها پیدا کند. شما میتوانید از بالشت ها در اندازه ها ، رنگ ها و بافت های متفاوت استفاده کنید. برای چالشی کردن بیشتر بازی میتوانید از اسباب وسایل نرم خانه که البته لبه تیزی نداشته باشه استفاده کنید که از زیر آنها عبور کند. این بازی به توسعه مهارت های حرکتی، آگاهی بدن و تعادل او کمک می کند و یک نمونه جالب به عنوان بازی هوش کودکان است.

بازی بیست و دوم :

ابزار موسیقی آنچه شما نیاز دارید : وسایل آشپزخانه یا ابزار موسیقی دستورالعمل بازی : به کودک خود وسایل صدادار و بی خطر در آشپزخانه مثل ماهی تابه،درپوش فلزی،کاسه یا قاشق چوبی و غیره بدهید. همچنین می توانید از اسباب بازی های موسیقی مثل طبل،سنتور و غیره استفاده کنید. از کودک خود بخواهید اولین موزیک خود را با ضربه زدن به ماهی تابه و همراه با خواندن آهنگ یا پخش موسیقی از یک سی دی شروع کند. به او راه های متفاوت ایجاد صدا و موسیقی را نشان دهید مثل نواختن با مالیمت و آرامی،با صدای بلند،با سرعت کم و سریع و به تفاوت های هر صدا اشاره کنید. برای بچه یک و نیم ساله و بزرگتر، شما می توانید مثال چند سکه را در یک بطری پالستیکی قرار دهید تا با تکان دادن آن صدا ایجاد شود. این نمونه بازی هوش کودکان به فرزند شما علت و معلول و اثرات و ریتم را یاد می دهد و ساخت موسیقی را که دارای مزایای زیادی برای تقویت مغز است را معرفی می کند .

بازی بیست و سوم :

بازی کدوم گوش ؟ آنچه شما نیاز دارید : صندلی و کفگیر دستورالعمل بازی : هدف جهت یابی صدا و تقویت تمرکز شنیداری کودک هست. کودک را روی صندلی می نشانی و پشت سرش قرار می گیریم. دو تا کفگیر را بر می داریم یا چشمای کودک را می بندیم و ازش میخواهید به سمت شما برنگردد. با کفگیر به یک طرف سمت راست یا چپ پشت سر کودک ضربه می زنیم و کودک باید صدا را از جهتی که شنیده است تشخیص بدهد و دستش را به همون سمت دراز کند که این دست میتواند به سمت راست چپ و گاهی هم وسط قرار بگیرد . برای ایجاد تمرکز در کودک و باالبردن دقت شنیداری او می توناید چندین باز پشت سرهم صدا را در یک جهت درآورید برای اینکه کودک دقت بیشتری داشته باشد و متوجه شود که پیوسته تغییر جای صدا را نداریم.

بازی بیست و چهارم :

نزدیکیم یا دور آنچه شما نیاز دارید : خودکار و چند وسیله دیگر دستورالعمل بازی: در بازی نزدیکم یا دور هدف تشخیص قوی یا ضعیف بودن صدا و افزایش دقت شنیداری است.از کودک بخواهید تا خوب به وسایل داخل اتاق نگاه کند.کودک را از اتاق خارج کرده و جای یک وسیله را مثال گلدان،موبایل و … را عوض کنید، کودک را صدا کرده و برای او توضیح دهید که جای یک وسیله در اتاق عوض شده و او باید آن را پیدا کند. سپس با یک خودکار روی میز ضربه بزنید اگر به آن وسیله نزدیک شد بلندتر و اگر از آن دور شد صدا آرام تر شود.دقت کنید که تنظیم صدا توسط شما کمک زیادی به تشخیص بهینه کودک می کند.ابتدا ضربات بسیار آرامی بر روی طبل بزنید تا بتوانید کم کم صدا را تا باالترین حد ممکن برسانید.بسته به گبه گروه سنی بچه ها جای اشیا را انتخاب کنید تا بازی نه خیلی سخت و نه خیلی راحت باشد.اگر اتاق خیلی شلوغه یا فضا برای کودک نا آشناست یک میز انتخاب کنید و روی میز تعدادی وسیله قرار دهید و سپس یک وسیله را بردارید و از کودک بخواهید جای اون وسیله را پیدا کند.

بازی بیست و پنجم :

کارت بازی آنچه شما نیاز دارید : کاغذ، قیچی، خودکار، مداد رنگی دستورالعمل بازی : یک جعبه کارت از دسته های غذا، رنگ ،حیوانات اهلی یا وحشی درست کنید و با آن بازیهای خالقانه بسازید. به طور مثال دسته بندی حیوانات را انتخاب کرده و شکل هر حیوانی را بکشید و سپس کارت ها را به کودک سپرده و از او بخواهید نام هر حیوان را که بلند گفتید شکل حیوان را به شما نشان دهد.