مشاوره برای ترک اعتياد

ترک اعتياد درمان مواد مخدر بدون استفاده از مشاوره، بسيار دشوار است و دربیشتر مواقع به نتيجه نمي رسد.

برای ترک اعتیاد روش هاي مختلف زيادي از جمله روش هاي دارويي و روشهای بدون نیاز به دارو براي ترک اعتياد وجود دارد.

در بسياري از مواقع فرد نمي تواند فشار هاي طي دوره ي درماني خود را تحمل مي کند.

به همين دليل مشاوره ترک اعتياد و مشاوره تلفني ترک مي توانند بسيار به افرادي که اعتياد به مواد مخدر دارند و خانواده هاي آنها کمک کند.

اعتياد چيست و علل به وجود آمدن اعتياد کدام است؟

وقتي سخن از اعتياد میشود، منظور اعتياد به مواد مخدر است. درحالي که تعريف اعتياد ابعاد وسيع تري

دارد. اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به الکل، اعتياد به بازي، اعتياد به شبکه هاي اجتماعي از جمله شايع ترين اعتياد ها در دنياي امروز مي باشد.

اعتياد يک نوع عادت کردن، خو گرفتن و وابستگي به چيزي مخصوصا مواد مخدر است.

از جمله شايع ترين مواد مخدر که معمولا افراد به آنان اعتياد دارند مي توان به  ماده مخدر گل، حشيش، هروئين، مورفين، ترياک، شيره، شيشه، متادون، ترامادول و … اشاره داشت.

برای درمان اعتیاد؟

ابتدا ريشه و عوامل اصلي گرايش به اعتياد را پيدا کنيم و سپس از طريق مشاوره اعتياد به درمان اعتياد پرداخته شود.

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

021-77911005
09104560830

اعتیاد
اعتیاد