معیار ازدواج موفق، انتخاب همسر از مهم ترین چالش هایی است که هر فرد در زندگی با آن روبرو می شود، چونکه کل روند
زندگی را تغییر میدهد و انتخابی بسیار مهمی است. آگاهی از معیارهای ازدواج موفق نقش تعیین کننده ای در خوشبختی
زوجین دارد. آمادگی برای ازدواج تنها به وضعیت مالی و اقتصادی محدود نمی شود بلکه افراد باید از لحاظ فکری و
احساسی نیز برای شروع یک زندگی مشترک آماده باشند تا بتوانند ازدواج موفق را تجربه کنند. در واقع زمانی که تصمیم به
ازدواج می گیرید، قبل از هر چیزی لازم است از آمادگی خود و طرف مقابل، برای داشتن معیارهای ازدواج موفق مطمئن
باشید.

 

بارگذاری...

 

زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند لذا در برنامه ریزی و طراحی مدیران در جوامع امروزی نیاز است که به تمامی ابعاد و افراد توجه کنند. چرا که فضاهای بدون کنترل ونظارت ، مشکلاتی را برای مدیریت ومسئولان شهری به وجود می آورد. بنابراین شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاها یی تاثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری وایجاد احساس امنیت بین شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت  معنا دار آنان را خواهد داشت.  لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی پرداخته شد..

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

 

 

جدیدترین پارادایم اداره شهر «حکمرانی شهری» نام دارد که محور اصلی أن تلاش برای اداره کردن شهر با همکاری نزدیک سه بازیگر حیاتی شهر یعنی دولت، بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی است.

شورای شهر هم انجمنی است که اعضای آن با رأی شهروندان برای مدت چهار سال انتخاب می شود. کار این انجمن نظارت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای شهری می باشد. به عبارت دیگر مجموعه فعالیت شورای شهر، شهردار و شهرداری را مدیریت شهری می گویند. 

مدیریت شهری به معنای سیاست ها، برنامه ها و فعالیت هایی است که …

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

 

 

موسسه عصر امید زندگی

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره تحصیلی

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

 

مرکز مشاوره خانواده در شرق تهران
مرکز مشاوره خانواده در شرق تهران