بازی یازدهم : نوار را حذف کنید  آنچه شما نیاز دارید : نوارهای کاغذی دستورالعمل بازی :  نوارهای کاغذی بلندی را روی هر سطح صافی مانند یک میز یا یک یخچال بچسبانید. نوارها را روی هم قرار دهید.

 

سپس به کودک خود نشان دهید که چگونه با استفاده از ناخن نوارها را در یک زمان مشخص بکند.سپس اجازه دهید او این کار را انجام دهد.

 

 

بازی دوازدهم : بازی با بلوک آنچه شما نیاز دارید : وسیله ای که بتوان روی هم انباشته کرد . دستورالعمل بازی :  بازی با بلوک و یا هر اسباب بازی که  کودک بتواند آنها را روی هم انباشته کند.

 

از کودک خود بخواهید که تا می تواند اسباب بازی یا بلوک هایش را روی هم بچیند و بلندترین شکل ممکن را درست کند.

 

 

بازی سیزدهم : بازی با سکه  آنچه شما نیاز دارید : سکه  دستورالعمل بازی :  ترکیبی از سکه ها را جمع آوری کنید. به کودک خود ترکیبی از چهار سکه  را به صورت متوالی و پشت سر هم نشان دهید. به عنوان مثال، دو تا ده  تومانی.از کودکتان بخواهید ۲۵ تومنی  و دو تا به سکه ها نگاه کند. بعد سکه ها را  قایم کنید و از کودکتان بخواهید که با استفاده از سکه های دیگری که جمع آوری کردید و با کمک حافظه اش سکه ها را به همان ترتیب و ترکیب بچیند. اگر کودک شما پاسخ درست داد ،او را تحسین و تشویق کنید و اگر هم اشتباه پاسخ داد با ملایمت پاسخ درست را بگویید تا زمانیکه قدرت تمرکز و حافظه اش بهتر شود و استاد این بازی حافظه ای شود .

 

بازی چهاردهم : صحبت کنید  آنچه شما نیاز دارید : اسباب بازی کودک  دستورالعمل بازی :  یکی از اسباب بازی های کودک خود را بردارید و با او درباره اون اسباب بازی صحبت کنید.  همیشه از کلمات زیاد استفاده کنید. برای اینکه گفتگوی شما جالب بشود از چیزهای دیگر هم استفاده کنید. انجام دادن کارهایی مثل اوه، یک خرس عروسکی بازیگوش، نگاه کن بهش “ و در حالی که می گویید  ”بپر! …،بپر ،  عروسک رو هم به حالت پریدن حرکت ”بپر“ میدهید.تون صدای خود را تغییر دهید  و از کودکتان بخواهید کارهای خاصی با اسباب بازی هایش انجام خرس عروسکیت را بغلش کن یا خوابش “دهد (مثلا  ”.کن و به او نشان دهید که چگونه خرس عروسکیش را محکم در آغوش بگیرد

 

 بازی پانزدهم : کتاب قصه بسازید آنچه شما نیاز دارید : تصاویر کودک دستورالعمل بازی :  برخی از تصاویر و عکس های کودک خود را جمع آوری کنید و آنها را در صفحات کاغذی قرار دهید ،  تا یک کتاب درست کنید 

 

تصاویر را برای ساختن یک داستان مرتب کنید و به ترتیب در صفحات قرار دهید. می توان به شیوه ای این کتاب را  ”…  یکی بود یکی نبود“گفت که مثل با کودک خود بخوانید. او کتابی را که خودش شخصیت اصلی آن است را دوست دارد.

بازی شانزدهم : نقاشی آنچه شما نیاز دارید : کاغذ و مداد رنگی  دستورالعمل بازی :  یک تخته پوستر بزرگ بر روی کف سختی قرار دهید یا از ورق کاغذ معمولی استفاده کنید. به کودک خود مدادرنگی بدهید و به او نشان دهید که چطور نقاشی بکشد.کودک خود را تشویق کنید تا نقاشی های خود را با استفاده از رنگ های مختلف بکشد.